Tor II - Plan for utbygging og drift overleveres Olje- og energidepartementet

NORWAY NEWS RELEASE JULY 1 2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Stavanger – ConocoPhillips og de andre rettighetshaverne i Tor Unit overleverte plan for utbygging og drift (PUD) for Tor II til Olje- og energidepartementet mandag 1. juli. Tor II-prosjektet er en gjenutbygging av Tor-feltet i Ekofisk-området.

– Etter å ha produsert Tor-feltet i 37 år, er vi nå stolte over å kunne gjenutbygge feltet og med det få en samlet levetid på mer enn 60 års produksjon fra Tor, sier Trond-Erik Johansen, regiondirektør for ConocoPhillips i Norge og Nord-Afrika. – Tor II er et robust prosjekt som utnytter tilgjengelig kapasitet i Ekofisk-området for prosessering og transport.

Tor II-prosjektet er en av flere utviklingsmuligheter i Ekofisk-området, som gjør det mulig å fortsette effektiv drift fram til 2050. Tor hadde produksjonsstart i 1978. Produksjonen opphørte i 2015.

Prosjektet består av en undervannsutbygging (SPS) med to havbunnsrammer og åtte produksjonsbrønner. SPS-systemet er knyttet til Ekofisk-senteret gjennom flerfase-rørledninger for produksjon og gassløft knyttet til Ekofisk 2/4 M-plattformen. Styring og støttesystemer leveres via en kontrollkabel fra samme plattform. Den nybygde sjøbunnsinstallasjonen vil ligge om lag en kilometer vest for den opprinnelige Tor-plattformen uten forbindelse til den nedstengte installasjonen.

Det er planlagt boret sju produksjonsbrønner i Tor-formasjonen. I tillegg er det planlagt en testbrønn for  langsiktig produktivitet i Ekofisk-formasjonen. Reservepotensialet for Tor II-prosjektet er 60-70 millioner fat oljeekvivalenter.

De samlede investeringer er 6,0-6,5 milliarder kroner, og produksjonsstart er planlagt mot slutten av 2020. Utbyggingskonseptet som er valgt har robust økonomi og en balansepris under 30 US-dollar.

Om Tor-feltet og Tor Unit  

Tor-feltet ble funnet i 1970, og er et kalkfelt som ligger i lisensene PL018 og PL006 i blokkene 2/4 og 2/5, om lag 13 kilometer nordøst for Ekofisk-feltet. Den opprinnelige utbyggingen besto av en bemannet produksjonsplattform, Tor 2/4 E, der olje og assosiert gass ble eksportert via rørledning til Ekofisk-senteret fra 1978 til slutten av 2015, da plattformens levetid utløp.

Operatøren ConocoPhillips Skandinavia AS har en eierandel på 30,66 prosent i Tor Unit, mens de gjenværende eierinteressene er fordelt på Total E&P Norge (48,20 %), Vår Energi (10,82 %), Equinor Energy AS (6,64 %) og Petoro AS (3,69 %).