Tor II-utbygging er godkjent av Olje- og energidepartementet

Norske myndigheter godkjente 14. november Plan for utbygging drift (PUD) for II. Produksjonsstart er planlagt til fjerde kvartal 2020. 

Ny-utbyggingen av Tor-feltet skjer gjennom en ‘subsea’-løsning bestående av to havbunnsrammer med fire brønnslisser hver. Produksjonen fra Tor II vil bli ført i en 14 kilometer lang rørledning til plattformen Ekofisk 2/4 M på Ekofisk-senteret. – Vi er stolte over at vi nå bygger ut Tor-feltet på ny. Tor II er et robust prosjekt. Vi tilfører ny produksjon i Ekofisk-området og vi utnytter tilgjengelig kapasitet for prosessering og transport, sier Jan-Arne Johansen, driftsdirektør for ConocoPhillips i Norge.

De utvinnbare reservene i Tor II er anslått til om lag 68 millioner fat oljeekvivalenter, herav rundt 85 prosent olje. De totale investeringene i Tor II er anslått til 6,1 milliarder kroner. Tor II er en av flere utviklingsmuligheter i Ekofisk-området som gjør det mulig å fortsette effektiv drift fram mot 2050.  

ConocoPhillips er operatør for Tor Unit, som består av deler av utvinningstillatelsene (PL) 006 og 018. Selskapet har en eierandel på 30,66 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Total (48,2 prosent), Vår Energi (10,82 prosent), Equinor (6,64 prosent) og Petoro (3,69 prosent).

Bakgrunn  Tor
Tor-feltet ligger i blokkene 2/4 og 2/5. Det ble påvist så tidlig som 1970, og produksjonen startet 28. juni 1978. Feltet ble den gang utbygd med en kombinert brønnhode- og prosessplattform – Tor 2/4 E. Det hadde vært produsert fra 16 brønner da feltet stengte ned ved årsskiftet 2015/2016 etter å ha vært i drift i over 37 år. Boreriggen Rowan Norway har påbegynt arbeidet med å plugge brønnene permanent, og plattformen 2/4 E vil bli fjernet på et senere tidspunkt