ConocoPhillips har eiendoms- og opphavsrett til bildene nedenfor. De kan ikke benyttes til markedsføring, profilering eller i annen kommersiell sammenheng uten tillatelse fra ConocoPhillips.

Ved bruk skal bildene merkes/krediteres: Foto: ConocoPhillips.

Historiske bilder fra andre felt og plattformer i Ekofisk-området kan du finne på nettstedet Kulturminne Ekofisk.

Det er tre felt i produksjon i Ekofisk-området: Ekofisk, Eldfisk og Embla. Hvert felt kan ha en eller flere innretninger.

 

OFFICE
Tananger, Stavanger
Tananger
Tananger, Stavanger
Tananger

Tananger
Ekofisk
  
 
 
 
​Tor
Tor 2/4 E
Tor 2/4 E
 
​Eldfisk

Eldfisk-senteret

 
 

Eldfisk Complex

Eldfisk 2/7 B

 
Embla
Embla 2/7 D
Embla 2/7 D
Embla
Embla 2/7 D