Dette innebærer blant annet at selskapet i forkant av viktige beslutninger gjennomgår relevante temaer som for eksempel sikkerhet og risiko, klima og miljø, biologisk mangfold, dialog med interessegrupper, etikk og samfunnsansvar, så vel som økonomisk bærekraft.

LES MER PÅ
KONSERNETS NETTSIDER