Mer enn noen gang vil selskapet fremme en kultur som tar sikkerheten på alvor i alt som blir gjort, gjennom å iverksette null-filosofien for å eliminere uønskede hendelser. Null-filosofien har null skader og kritiske hendelser som mål. Holdninger står sentralt i sikkerhetsopplæringen, slik at alle tar ansvar for egen og kollegers sikkerhet.


 

Arbeid med gyldig arbeidstillatelse når det er påkrevd Innhent godkjenning før du går inn i lukkede områder Beskytt deg mot fall ved arbeid i høyden​​ ​Følg reglene for "Sikre løfteoperasjoner" og gå ikke under
hengende last  
​Bekreft at systemet eller utstyret du skal jobbe på er frakoblet eller isolert, før arbeidet begynner Innhent godkjenning før du starter graving eller annet arbeid som kan forårsake grunnforstyrrelser​ ​Innhent godkjenning før du forbikobler, frakobler eller deaktiverer sikkerhetsutstyr eller systemer

​Bruk bilbelte, respekter fartsgrenser og bruk ikke mobilenheter mens du kjører

 

LES MER OM MILJØSAKER PÅ KONSERNETS NETTSIDER

LES MER OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ PÅ KONSERNETS NETTSIDER