Våre norske operasjoner

Fra Ekofisk-senteret går det to eksportrørledninger til terminaler i Teesside, Storbritannia (olje og våtgass), og Emden, Tyskland (gass).

ConocoPhillips har også eierandeler i felt som drives av andre selskaper. Det gjelder blant annet Heidrun, Troll, Visund, Oseberg, Huldra, Alvheim, Grane og Aasta Hansteen.