Integrerte operasjoner er betegnelsen som beskriver denne måten å arbeide på. Det handler om å kombinere aktivitetene, knytte oppgavene sammen og arbeide som ett lag. For å drive fram effektivitet og bærekraftige løsninger inkluderer driftsmodellen metoder, verktøy og struktur som sikrer kontinuerlig forbedring. Vi er funksjonelt organisert og høyt faglig nivå er en grunnpilar hos oss. Fagkunnskap settes høyt. Det dreier seg om samarbeid gjennom arbeidsprosesser og bruk av teknologi for å holde et høyt nivå og samtidig drive fram forbedring innen miljø, sikkerhet og driftseffektivitet. Slik skapes de beste løsningene og en optimal drift. Stikkord for driftsmodellen er samhandling - mellom land og hav, mellom ulike fagmiljøer internt i selskapet og mellom ConocoPhillips og våre leverandører og samarbeidspartnere.