ConocoPhillips har eiendoms- og opphavsrett til bildene nedenfor. De kan ikke benyttes til markedsføring, profilering eller i annen kommersiell sammenheng uten tillatelse fra ConocoPhillips.

Ved bruk skal bildene merkes/krediteres: Foto: ConocoPhillips.

Historiske bilder fra andre felt og plattformer i Ekofisk-området kan du finne på nettstedet Kulturminne Ekofisk.

Det er tre felt i produksjon i Ekofisk-området: Ekofisk, Eldfisk og Embla. Hvert felt kan ha en eller flere innretninger.