ConocoPhillips Norge
 

Ekofisk 2/4 A - en epoke er over

Artikkelbilde_1973_EkofiskA.jpg1. september var det slutt på oljeproduksjonen fra den eldste faste produksjonsplattformen på norsk sokkel. Etter over 39 år i aktiv tjeneste klargjøres den nå for kald fase.  

Ekofisk-feltet representerer et solid stykke norsk oljehistorie, og plattformen 2/4 A har vært med helt fra oljehistoriens barndom (bildet er tatt i 1973). Den kom i produksjon våren 1974, og har gjennom nærmere fire tiår gitt et betydelig bidrag til landets oljeproduksjon og -inntekt.
 
Det dreier seg om store tall. Den totale produksjonen er på 872 millioner fat oljeekvivalenter – mest olje og noe gass. På det meste var døgnproduksjonen oppe i 70.000 fat. Spesielt én brønn, A-20, har vært en svært god bidragsyter gjennom mange år. Den har alene bidratt til en produksjon på over 87 millioner fat og var den siste brønnen som ble stengt ned.

Store ressurser

– Dette er virkelig en milepæl, for ConocoPhillips og hele offshoreindustrien. Det er svært imponerende å se tilbake på det dyktige fagfolk har oppnådd med Ekofisk 2/4 A, sier administrerende direktør Steinar Våge. Ekofisk var Norges første oljefelt, men har fortsatt store gjenværende ressurser i reservoaret. - Så dette er på ingen måte slutten, understreker Våge.
Plattformen er en av de virkelige pionérene. Stålunderstellet ble bygd i Frankrike. På grunn av den raske framdriftsplanen ble byggingen av de første plattformene fordelt på ulike lokasjoner og flere land. Modellen som de bygde på var utviklet for oljeproduksjon i Mexico-golfen, der forholdene er svært forskjellige fra Nordsjøen.

Tradisjonelle løsninger var ikke tilstrekkelige, og det ga mange utfordringer. Nevnes må særlig den tragiske hendelsen med en brann på Ekofisk 2/4 A i 1975. Tre personer omkom da en redningskapsel falt ned etter å ha blitt utløst på feil vis. Brannen oppstod i bølgesonen der et stigerør hadde rustet i stykker. Det viste seg i ettertid at da den varme oljen gikk opp gjennom stigerørene skapte det korrosjon i dette området. Et samarbeid med Oljedirektoratet og Veritas førte til at stigerørene måtte byttes ut med en mer robust og sikrere patent i bølgesonen.

Overvåket fra land

Mange mennesker hatt sin arbeidsplass om bord og har i årenes løp fått sin opplæring der. Fram til 1996 var plattformen bemannet med rundt 35 personer, men har deretter vært fjernovervåket. Først skjedde dette fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K, mens det har vært driftssenteret i Tananger som har overvåket produksjonen de siste årene. Et reisemannskap på åtte personer har hatt ansvar for vedlikeholdet, og besøkt plattformen daglig. Det blir en hektisk høst om bord, selv om produksjonen er opphørt. Forberedelsene til plugging av brønner er i gang. I alt er det 23 brønner som skal sementeres og stenges for godt. Boreriggen Rowan Gorilla 6 starter dette arbeidet i begynnelsen av 2014 og etter planen skal arbeidet fullføres i løpet av 2016.

Selv om den eldste plattformen nå er stengt, har Ekofisk-feltet fortsatt mange spennende og produktive år foran seg. – Vi ser framover, og planlegger å være en nøkkelspiller på norsk sokkel også i 2050, forteller Steinar Våge. En ny brønn, Z 17, er allerede boret og er klar til å starte produksjonen fra samme reservoarsone som 2/4 A når den nyinstallerte plattformen Ekofisk 2/4 Z tas mot slutten av 2013. Fullt utbygd vil 2/4-Z-plattformen ha 35 produksjonsbrønner.