40år med gass fra Ekofisk til Europa

I september 1977 tok gassterminalen i Emden i Tyskland imot den aller første gassen fra Ekofisk gjennom Norpipe-rørledningen. Det markerte starten for Norge som gasseksportør til det europeiske markedet.

Den offisielle åpningen av terminalen ble foretatt 8. september av statsråd Bjartmar Gjerde og Gordon Goering, Phillips Petroleums administrerende direktør i Norge. Den første gassen nådde NorSea Gas Terminal 17. september 1977 - tre dager etter at den ble sendt inn i rørledningen på Ekofisk.

Emden-aapning 1977.jpg

Emden-terminalen ble åpnet 8. september 1977. Fra venstre: Gordon Goering, administrerende direktør i Phillips Petroleum Company Norway; Bjartmar Gjerde, olje- og energiminister og Arve Johnsen, styreformann i Norpipe.

Stortinget hadde våren 1973 vedtatt at gassen fra feltene i Ekofisk-området skulle ilandføres i Emden i Tyskland. Dette skjedde to år etter at oljeproduksjon til bøyelastere startet på Ekofisk i juni 1971. Ilandføring av olje og gass til Norge var ikke teknisk mulig på 1970-tallet. Dette skyldes i hovedsak Norskerenna som var for dyp for å krysses med rørledning den gang. Endestasjonen for Norpipes 443 kilometer lange og 36 tommers tykke gassrørledning ble derfor Emden i det nordlige Tyskland. Anleggsarbeidene startet høsten 1973. Fram til åpningen av terminalen i 1977 ble Ekofisk-gassen reinjisert i reservoaret.

Første salgsavtale

Den første salgsavtalen for gass fra norsk sokkel ble inngått i 1973 mellom den norske Phillips-gruppen og et konsortium bestående av Ruhrgas i Tyskland, Distrigaz i Belgia, Gas de France i Frankrike og Gazunie i Nederland. Salgsavtalen med konsortiet av gasskjøpere på kontinentet var stekt medvirkende til at Emden ble valgt som mottakssted for rørledningen. Rørledningen som ble bygget var verdens lengste sveisede rørkonstruksjon med to kompressorplattformer for trykkstøtte.

I en årrekke var ConocoPhillips operatør for driften av både rørledningen og mottaksterminalen. Fra 2005 til 2007 var det selskapet Gasport som stod for driften av terminalen. Dette selskapet var eid av ConocoPhillips og Statoil med 50 prosent hver. De siste ti årene har det statlige selskapet Gassco vært operatør for rørledningen og mottaksterminalen i Emden på vegne av Gassled.

Ny terminal

I mai 2016 åpne en ny mottaksterminal i Emden. Den erstattet den opprinnelige fra 1977. Den nye terminalen er godt tilpasset framtidige behov for mottak og distribusjon av gass fra feltene i Ekofisk-området og andre felt på norsk sokkel som transporter gassen gjennom Norpipe-rørledningen. Fra starten og fram til i dag har det gått over 250 milliarder standard kubikkfot tørrgass gjennom Norpipe-rørledningen til Emden og videre til gasskunder i Europa.