ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050.​

Ekofisk 2/4 C

Ekofisk 2/4 C er en kombinert produksjons- og kompressorplattform på Ekofisk-senteret. Plattformen er permanent bemannet med driftspersonell. Den har broforbindelse til Ekofisk 2/4 H, Ekofisk 2/4 Q og Ekofisk 2/4 X.

Produksjonen herfra sendes til Ekofisk 2/4 J for separasjon og prosessering – og derfra videre til mottaksterminalene for olje og (Teesside, Storbritannia) og gass (Emden, Tyskland.

Produksjonen fra Ekofisk 2/4 C startet i 1974.

For pressefoto klikk her.