ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass. Produksjonen startet i 1971.

Ekofisk 2/4 J

Ekofisk 2/4 J er en prosesserings- og transportplattform som ble satt i drift i 1998. Den er forbundet med broer til både Ekofisk 2/4 X i vest og Ekofisk 2/4 M i sør. Ekofisk 2/4 J er et knutepunkt for all produksjon fra de fire feltene i Ekofisk-området.

I tillegg til produksjonen fra hovedfeltet Ekofisk, kommer olje og gass fra Eldfisk, Embla og Tor til plattformen. I tillegg sendes oljen fra feltene Ula, Valhall og Hod, der BP er operatør, via Ekofisk 2/4 J før videretransport til Teesside. Det samme gjelder oljen og gassen fra Gyda-feltet, som opereres av Talisman.

Oljen og gassen blir prosessert før den blir trykket opp og sendt i eksportlinjene. Oljen sendes i en 354 kilometer lang rørledning til mottaksterminalen i Teesside, England, mens gassen går i en 440 kilometer rørledning til Emden i Tyskland.

På plattformen ligger også det sentrale kontrollrommet som styrer prosessene både på Ekofisk 2/4 J og på tilknyttede plattformer, samt volumene som går i rørledningene.

Ekofisk 2/4 J har en kapasitet til å kunne behandle 21,2 millioner kubikkmeter gass per døgn og 350.000 fat olje per døgn. I tillegg kan olje fra Eldfisk gå i ’bypass’ direkte til rørledningen.

CTour-anlegget, som renser produsert vann fra Ekofisk-feltet, ligger også på Ekofisk 2/4 J. Anlegget har en kapasitet til å rense 150.000 fat vann per døgn før utslipp til sjø.

Ekofisk 2/4 J-plattformen er den største energiprodusenten i Ekofisk-området. Energiproduksjonen er gassbasert, tilpasset daglig behov og brukes hovedsakelig direkte til prosessering, gasseksport, gassinnsprøyting og transport av olje. I tillegg er det installert to gassturbiner med total kapasitet på 44 MW installert elektrisk effekt som forsyner det integerte strømnettet på Ekofisk-feltet.

For pressefoto klikk her.