ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050.​

Ekofisk 2/4 L

Ekofisk 2/4 L er en bolig- og feltsenterplattform på Ekofisk-senteret.

Plattformen ble installert sommeren 2013 og har broforbindelse til Ekofisk-senteret. Plattformen ble satt i drift høsten 2013 og offisielt åpnet 1. april 2014.

Med sine 552 senger, alle i enkeltlugarer, er Ekofisk 2/4 L Nordsjøens største hotellplattform. I tillegg til boligfunksjonen inneholder plattformen mange feltsenterfunksjoner og systemer.

Ekofisk 2/4 L er regionalt senter for telekommunikasjon, og all koordinering av luft- og sjøtransport foregår herfra. Det finnes også kontorfasiliteter, kantine, rekreasjonsområder og avdeling for helsepersonell. Helikopterdekket med to helikopterhangarer har kapasitet til 50 daglige flybevegelser og fungerer som den viktigste helikopterlandingsplassen i Ekofisk-området.

Ekofisk 2/4 L erstatter de eksisterende boligplattformene Ekofisk 2/4 H og Ekofisk 2/4 Q, samt innleid boligrigg.

Les mer om Ekofisk 2/4 L i denne brosjyren.

For pressefoto klikk her.