ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050.​

Ekofisk 2/4 Q

Ekofisk 2/4 Q ble installert i 1972 og var opprinnelig en boligplattform utstyrt med helikopterdekk og kontorer. Plattformen ble stengt i 2014.

Plattformen er forbundet med broer til Ekofisk 2/4 FTP og Ekofisk 2/4 C.

Ekofisk 2/4 Q er omfattet av planen for utfasing av eldre installasjoner. Boligigmodulene ble fjernet sommeren 2014 .

For pressefoto klikk her.