ConocoPhillips Norge

Hvem vi er

/PublishingImages/SMID_002_NorwayOffice_Hero-Image.jpg

ConocoPhillips er et av de største utenlandske operatørselskapene på norsk sokkel.

Selskapet har hovedkontor i Tananger i Sola kommune og sysselsetter rundt 1900 personer. Hovedvirksomheten er leting etter og utvinning av olje og gass.

Selskapet hadde i 2015 en samlet produksjon (netto) per døgn på 118.900 fat oljeekvivalenter, inkludert produksjon fra felter operert av partnerselskaper.

 

Sterk posisjon på norsk sokkel

ConocoPhillips har en sterk posisjon i store felt på norsk sokkel. Selskapet er operatør for feltene i Ekofisk-området, som er bærebjelken i selskapets aktiviteter i Norge. Eierandelen er 35,112 prosent i feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla og 30,658 prosent i Tor-feltet.

Selskapet har også eierandeler i felter der andre selskaper er operatør, blant annet feltene Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim. 

 

ConocoPhillips globalt

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap (E&P-selskap), basert på påviste reserver og produksjon av olje og gass.

ConocoPhillips har hovedkontor i Houston, Texas. Selskapet har virksomhet i 17 land og cirka 13.300 ansatte.

Les mer på ConocoPhillips.com.