ConocoPhillips Norge

Ordene som utgjør SPIRIT-begrepet er ikke spesielle for vårt selskap. Men kombinasjonen av ordene og selve begrepet tilhører bare ConocoPhillips. SPIRIT-verdiene går ut over alle språk og steder. De er globale, akkurat som selskapet vårt.

Personell

Vi respekterer hverandre og erkjenner at gode resultater avhenger av engasjement, evner og mangfold hos våre ansatte.